Archive for mayo, 2005

Excepciones

Algunas excepciones lingüísticas del neerlandés en forma de poesía:
(Autor anónimo)

Het meervoud van slot is sloten,
maar toch is het meervoud van pot geen poten.
Evenzo zegt men altijd: één vat en twee vaten,
maar zeggen we: één kat en twee katen?
Wie gisteren ging vliegen, zegt vandaag: ‘ik vloog’
dus u zegt misschien van wiegen: ‘ik woog’.
Nee, pardon, want ‘ik woog’ komt van wegen,
maar … is nu ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?
En dan het woord zoeken vervoeg je: ‘ik zocht’,
en dus hoort bij vloeken misschien ook: ‘ik vlocht’?
Alweer mis, want dit komt van vlechten,
maar ‘ik hocht’ is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin hoort bij slopen: ‘ik sliep’,
want dat komt van het schone woord slapen.
Maar zeg nu niet: ‘ik riep’ bij rapen,
want dat komt van roepen, en u ziet het terstond:
zo draaien we vrolijk in een kringetje rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied,
dát komt weer van bieden. Ik hoop dat u het ziet.
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.
U ziet: de verwarring is akelig groot.
Nog talloos meer voorbeelden zijn te geven,
want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
We zeggen: ‘wij drinken’ en ‘hebben gedronken’,
maar niet: ‘wij hinken’, ‘wij hebben gehonken’.
Het is ‘ik weet’ en ‘ik wist’, zo vervoegt men dat,
maar schrijft u niet bij vergeten ‘vergist’,
dat is een vergissing: ja moeilijk dát is ‘t.
Het volgende geval is bijna te bont.
Bij slaan hoort ‘ik sloeg’, niet ‘ik sling’ of ‘ik slond’.
Bij gaan hoort ‘ik ging’, niet ‘ik gong’ of ‘ik gond’.
En noemt u soms een mannetjesrat een rater?
Dat gaat wel op bij kat en kater.

10-05-2005 at 22:23


Subvenciones para editores